Tisztelt Törteli Polgárok!

Az alábbiakban az egyik legveszélyesebb elemmel, a tűzzel kapcsolatos, „száraz” jogszabályokkal szeretném megismertetni Önöket. Mindannyiunk közös érdeke, hogy ezek az előírások belegyenek tartva, mert ebben az esetben a tűznek csak a számos pozitív hatásai közül néhánnyal kerülhetünk kapcsolatba.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben a BELTERÜLETI ingatlanok használata során keletkezett növényi hulladék szabadtéri ÉGETÉSE TILOS a rendeletben szabályozott időpontok kivételével.

 Törtel Község Önkormányzata 5/2002. (VII. 4.) sz. rendelete

II. fejezet 7. §.

(2) A település közigazgatási területén TILOS a szemét és más hulladék (avar és kerti hulladék kivételével) engedély nélküli égetése.

A kerti művelésből keletkezett hulladékot égetés útján szeptember 30-tól május 1-ig lehet napközben derült égbolt és szélmentes idő esetén megsemmisíteni kis mennyiségben, nagyobb mennyiségben e rendelet 27. §. (1) bekezdés szerint kell eljárni.

(3) Az egyéb anyagokat (nád, tarló stb.) csak a jegyző előzetes engedélyével szabad égetés útján megsemmisíteni. Erdő szélétől 200 méteren belül, közúttól pedig 100 méterig tilos avart vagy mezőgazdasági növényi hulladékot nyílt téren elégetni.

V. fejezet 27. §.

(1) Avart és kerti hulladékot csak saját telken és az Önkormányzat által kijelölt tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmaz más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).

(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(6) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

Végezetül még egyszer; jelenleg is, de egészen szeptember 30-ig TILOS a szabadtéri égetés.

Tisztelettel, Vörös László István
közterület-felügyelő