Valamennyi Törteli ingatlantulajdonos, ingatlan használó részére.

Tisztelt Hölgyeim!
Tisztelt Uraim!

Törtel Község Önkormányzata hosszú évek óta kiemelt figyelmet fordít községünk tisztaságára, rendezettségére, gondozottságára.

Apró lépésekkel haladunk előre, de tudjuk nagyon sok feladat vár hivatalunkra, intézményeinkre, gazdasági társaságainkra ezen a területen.

Munkánkat segítené, ha községünk lakosságának minél szélesebb körét tudnánk magunk mellé állítani, és közösen tennénk azért, hogy Törtel szebb legyen.

Községünkben a közterületek fenntartásával kapcsolatos feladatokat helyi rendelet szabályozza, melynek a téli időjárási körülményekre vonatkozó részét közzé teszem.

Törtel Község Önkormányzata 5/2002. (VII. 4.) sz. rendelete A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról.
13.§
(9) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt, darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztán tartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
(10) A járda és a közút síkosság mentesítését a tisztán tartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.
(11) A járdák tisztítását folyamatosan el kell végezni. Ott, ahol járda nincs, a tisztán tartási kötelezettség szempontjából az ingatlan előtt lévő 1 méter széles területsávot kell járdának tekinteni a belterületen.
(12) Balesetveszély elhárítása érdekében a Polgármesteri Hivatal kényszer eltakarítást végeztethet a tulajdonos vagy használó költségére.

Kérjük, hogy a fenti feladatok tekintetében gondolkodjon és tegyen velünk közösen azért, hogy egy tisztább, rendezettebb községben élhessünk.

Ha Ön vállalkozást üzemeltet, kérjük, annak környezetére is fordítson kiemelt figyelmet.

Amennyiben Ön eddig is megtett mindent annak érdekében, hogy környezete tiszta és rendezett legyen, azt köszönjük, együttműködésére a jövőben is számítunk.

Törtel, 2017. október 12.

Tisztelettel Vörös László István, Közterület-felügyelő!