Településképi eljárások

2018. január 1-től hatályosak a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a benne foglalt felhatalmazás alapján Törtel Község Önkormányzatának a településkép védelméről szóló 37/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének (a következőkben: TKr.)  szabályai, köztük a településképi követelmények  betartását szolgáló sajátos jogintézmények. A hatályba lépett sajátos jogintézmények: a szakmai konzultáció, a településképi véleményezés, a településképi bejelentés és a településképi kötelezés eljárások.

A szakmai konzultáció Törtel Község közigazgatási területén tervezett építési tevékenységek, reklám közzététel, reklámhordozó vagy azt tartó berendezés elhelyezés, vagy építmény rendeltetés váltása esetén a településképi követelmények közötti eligazodás, illetve azok értelmezése kapcsán vehető igénybe, valamint a TKr. 29. § (4) bekezdése szerinti (következő idézetben szereplő) esetekben – a TKr. 30. § (3)-(4) bekezdéseiben előírt, a tervezett tevékenységre vonatkozó dokumentáció benyújtása mellett – kötelező:

 • “helyi védettség alatt álló terület, helyi egyedi védettség alatt álló építmény érintettség,
 • pasztellszínektől eltérő homlokzati szín használata,
 • szélkerék és napelem, napkollektor elhelyezhetősége,
 • településképi szempontból meghatározó területen:
  • új épület építése,
  • utcai kerítés és kerítéshez kapcsolódó építmény kialakítása,
  • meglévő épület tömegalakítását, kontúrját érintő átépítés,
  • reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés létesítése esetén településképi megfelelés, utcaképi illeszkedés igazolása.”

 

Szakmai konzultációra időpont kérés az alábbi hivatkozáson letölthető, értelemszerűen kitöltött igénylőlap Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára beküldésével, -nyújtásával, vagy az hivatal (w) tortel.hu címre megküldésével lehetséges.
A szakmai konzultációnak nincs díja vagy illetéke.
A településképi követelmények értelmezése alapvetően a tervezett építési tevékenység, reklám közzététel, reklámhordozó, vagy -tartó berendezés elhelyezés, valamint rendeltetésváltás tervezőjének teendője.
A szakmai konzultáció időpontját az előírt dokumentáció hiánytalan benyújtását követő 8 napon belül kell megadni – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése és a TKr. 30. § (5) bekezdése alapján!

A szakmai konzultáció – a kérelem előírás szerinti mellékleteinek hiánytalan beérkezését követő 8 napon belül kitűzött – időpontja a települési főépítész ügyfélfogadási idejében: páros hét csütörtökön 10:00-12:00 között kerül kijelölésre.

A településképi vélemény kialakítása és kiadmányozása – az építési engedély alapján végezhető építési tevékenységek esetén – a polgármester hatásköre, amit az előzetes szakmai konzultáció, egyeztetés alapján a városi főépítész támaszt alá szakmai állásfoglalásával. Településképi vélemény kérés az alábbi hivatkozáson letölthető, értelemszerűen kitöltött kérelem és a véleményezendő dokumentációnak a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára, illetve elektronikusan a hivatal (w) tortel.hu címre megküldésével lehetséges. A településképi véleményezési eljárás illetéke: 3000,- Ft.

A településképi bejelentés tudomásul vétele és annak kiadmányozása – a nem építési engedély alapján végezhető, és nem az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. §-a hatálya alá tartozó (egyszerű bejelentés alapján végezhető) építési tevékenységek, reklám közzététel, reklámhordozó vagy azt tartó berendezés elhelyezés, építmény rendeltetésének változása esetén – a polgármester hatásköre, amit az előzetes szakmai konzultáció, egyeztetés alapján a városi főépítész támaszt alá szakmai állásfoglalásával. Településképi bejelentés eljárás az alábbi hivatkozáson letölthető, értelemszerűen kitöltött kérelem és a bejelentett építési tevékenységre vonatkozó – szakmai konzultáción rögzített tartalmú – dokumentációnak a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára, illetve elektronikusan a hivatal (w) tortel.hu címre megküldésével lehetséges. A településképi bejelentés eljárás illetéke: 3000,- Ft.

A településképi kötelezés a fenti eljárások valamelyikének elmulasztása, vagy az eljárásban egyeztetett, igazolt településképi megfelelésnek ellentmondóan végrehajtott építési tevékenység, vagy rendeltetés váltás, illetve azzal összefüggő hiányosság feltárását követően a településképi követelményeknek való megfelelésre irányuló eljárás. A településképi kötelezést a Polgármesteri Hivatal jelzése vagy ott leadott állampolgári bejelentés alapján a Polgármester bocsátja ki – a mulasztás, illetve településképi nem megfelelés súlyával összhangban – a főépítész szakmai álláspontja és az Önkormányzat Képviselő-testülete véleményének figyelembevételével. A jogerőre emelkedett településképi kötelezés előírásainak be nem tartása következtében a Képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ig terjedő bírságot is kiszabhat a mulasztás elkövetőjére. A településképi kötelezési eljárás hivatalból indul.

Ügyfél kérelem alapján induló településképi eljárások letölthető adatlapok, űrlap:

Szakmai konzultáció kérelem adatlap, űrlap
Településképi vélemény eljárás kérelem adatlap
Településképi bejelentés eljárás kérelem adatlap
(A szakmai konzultáció kérelem űrlapot “Hivatkozás mentése más néven…” eljárással érdemes lementeni, mert aktív űrlapként működik!)