TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

Osztály megnevezése:

Településfejlesztés

Osztályvezető neve: –

Dolgozó neve: Stummerné Bakos Krisztina
Titulusa: településfejlesztési üi.
Telefonszám: 53/576-018
E-mail cím: stummerne.kriszti@tortel.hu

Feladatok részletes felsorolása:

 1. Fenntartás – üzemeltetés
 2. Vagyongazdálkodás
 3. Településfejlesztési feladatok ellátása
 4. Pályázatok előkészítése, koordinálása
 5. Önkormányzati lakásgazdálkodás

Feladatkörök:

Szakmai feladatok:

 • Az Önkormányzat testületi és bizottsági munkájához a szükséges mértékű, feladatköréhez kapcsolódó döntés-előkészítő feladatok folyamatos végzése, döntések végrehajtása.
 • A munkavégzés kapcsán az önkormányzat intézményeivel folyamatos kapcsolattartás és együttműködés.
 • Ügyfelek szakszerű tájékoztatása.
 • Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások megadásának, elutasításának teljeskörű ügyintézése.
 • Ügyfélfogadási feladatok ellátása, jegyzőkönyvek, feljegyzések készítése.
 • Adatszolgáltatás, felvilágosítás.
 • Munkaköri feladatokhoz kapcsolódóan szükség szerint előterjesztések készítése.
 • A beérkezett panasz ügyeket határidőn belül érdemben kivizsgálja és a szükséges intézkedésekre javaslatot tesz a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Vezeti az önkormányzat ingatlanvagyon kataszterét és az ingatlan nyilvántartást, segítséget nyújt az önkormányzat vagyongazdálkodási feladatainak végrehajtásában, közreműködik a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásában, a lakásbérleti szerződéseket elkészíti.
 • Önkormányzati lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.
 • >A bérlőkkel folyamatos kapcsolatot tart, ellenőrzi a bérlők rendeltetésszerű lakáshasználatát.
 • Munkaterületére vonatkozó szabványok, szakfolyóiratok, szakkönyvek beszerzését kezdeményezi és azok folyamatos karbantartásáról, valamint használatáról gondoskodik.
 • Feladati végzése során megfelelő munkakapcsolatot alakít ki a társ önkormányzatokkal és országos hatáskörű szervekkel, ahol az önkormányzati érdekeket képviseli.
 • Rendkívüli helyzetben polgárvédelmi feladatok ellátása az önkormányzat helyi védelmi vezetőjének útmutatása szerint.
 • Közreműködik az országgyűlési és a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásával, valamint a népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, az Európai Parlament tagjai választásának lebonyolításában.
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a munkájához szükséges jogszabályokat, ismereteket szerez azok változásairól, illetve azokat a mindennapi munkájában hasznosítja.
 • Településrendezési és a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos ügyek intézése, adatszolgáltatás
 • Méhészeti tevékenység nyilvántartása, adatszolgáltatás, ügyintézés
 • Fakivágási engedélyek kiadása
 • Hatósági bizonyítványok kiadása
 • Démásszal kapcsolatos lakossági ügyintézések, hibabejelentések
 • Zenés családi rendezvények bejelentésével kapcsolatos feladatellátás
 • Katasztrófavédelemmel, belvízvédelemmel kapcsolatos feladatellátás
 • Közterület használati engedélyek kiadása
 • Községi Búcsú szervezése és lebonyolítása
 • Környezetvédelemmel kapcsolatos bejelentések ügyintézése
 • Romos házakkal kapcsolatos bejelentések
 • Hirdetmények, kifüggesztések
 • Külterületi ingatlanok haszonbérleti, adás-vételi szerződéseinek kifüggesztése, irattovábbítás
 • NAK állásfoglalással kapcsolatos kifüggesztések, irattovábbítás
 • Törteli Híradóval kapcsolatos megjelentetések, lakossági hirdetések továbbítása, cikkek készítése
 • Törtel honlapjával kapcsolatos adatszolgáltatások
 • Köztisztviselők éves továbbképzési tervének elkészítése és nyomonkövetése
 • Közútkezelői hozzájárulások kiadása
 • Építésügyi feladatokkal kapcsolatos ügyintézés, irattovábbítás az illetékes szerv felé
 • Külterületi haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos ügyintézés
 • Lakbérhátralékokkal kapcsolatos ügyintézés, felszólítások kiküldése
 • Pályázatok figyelése, előkészítése, lebonyolítása, nyertes pályázatoknál gondoskodás a vonatkozó rendeletek, törvények szükséges előírások betartásáról
 • Közbeszerzési eljárásokhoz szükséges dokumentáció összeállítása
 • Megrendelők, teljesítés igazolások készítése
 • Lakosság megfelelő szintű tájékoztatása
 • Települési útbaigazító táblákkal, utca névtáblákkal, közlekedés biztonságot szabályozó táblákkal kapcsolatos ügyintézés

A feladat ellátáshoz kapcsolódó jogszabályok, helyi rendeletek felsorolása:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III.26..) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása

Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015(II.13) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról, lakbéreinek megállapításáról, a lakhatással kapcsolatos feladatokról és a helyiségek bérbeadásáról

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete Helyi Építési Szabályzat

Fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) sz. Korm. rendelet

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

Az osztályhoz milyen kötelező statisztikai adatszolgáltatások tartoznak:

KSH adatszolgáltatás: 1659, 1728, 1761, 2076.

Egyéb belvízvédelemmel, katasztrófavédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos jelentések.

Ügyfélfogadási rend:

Kedd:
Csütörtök:
8:00 – 12:00 óráig, 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00 óráig, 13:00 – 16:00