Szociálpolitikai / Gyermekvédelmi és Gyámügyi Csoport

Osztály megnevezése:

Szociálpolitikai / Gyermekvédelmi és Gyámügyi Csoport

Osztályvezető neve: –

Dolgozó neve: Titulusa: Telefonszám: E-mail cím:
Rácz Brigitta ügyintéző 53/576-015 racz.brigitta@tortel.hu
Farkasné Marticsek
Mária
ügyintéző 53/576-015 farkasnemarticsekm@freemail.hu

Feladatok részletes felsorolása:

 1. Települési támogatások ügyintézése
 2. Gyermekvédelmi és Gyámügyi ügyintézés
 3. Települési létfenntartási támogatás
 4. Hagyatéki ügyek
 5. Települési lakhatási támogatás
 6. Anyakönyvi ügyek
 7. Települési temetési támogatás
 8. Települési gyógyszer támogatás
 9. Települési ápolási támogatás
 10. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj az 51/2007. (III.26.) korm. rendelet alapján

Kapcsolódó jogszabályok:

 • Szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. trv.

 • 1997. évi 31. trv (Gyermekvédelmi törvény)

 • Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

 • 149/1997. évi Kormányrendelet

 • Törtel Község Önkormányzat Települési támogatásról

 • 2004. évi CXL törvény (Ket)

 • , és egyéb szociális ellátásokról szóló módosított 5/2015 (II.14)

 • 331/2006. évi Kormányrendelet

 • Önkormányzati Rendelet

 • 2010. évi XXXVIII. törvény

 • 2010. évi I. törvény

Statisztikai adatszolgáltatások:

KSH Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól

KIR jelentés

RGYVK jelentés

Ügyfélfogadási rend:

Kedd:
Csütörtök:
8:00 – 12:00 óráig, 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00 óráig, 13:00 – 16:00