Gazdasági Osztály

Osztály megnevezése:

Gazdasági Csoport

Osztályvezető neve:

Mráz Melinda, gazdasági csoportvezető
telefonszám: 53/576-017, e-mail cím: gazd.csop@tortel.hu

Dolgozó neve: Titulusa: Telefonszám: E-mail cím:
Sárközi Imréné pénzügyi ea. 53/576-017 gazd.csop@tortel.hu
Tabajdi Zsoltné pénzügyi ea. 53/576-017 gazd.csop@tortel.hu
Lakos Andrea pénzügyi üi. 53/576-017 gazd.csop@tortel.hu

Feladatok felsorolása:

 1. Költségvetéssel kapcsolatos feladatok:

 • az intézmények adatszolgáltatása és igényei alapján elkészíti az önkormányzat költségvetési koncepcióját,

 • összeállítja az önkormányzati szintű költségvetést, képviselő-testületi döntésre előkészíti a költségvetési rendelet-tervezetet,

 • nyilvántartja a központi támogatások, vél- és címzett támogatások, pályázat során elnyert pénzek előirányzatait, azok teljesítését,

 • figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását a pénzforgalom alakulása alapján,

 • szakmai segítséget nyújt az intézményeknek a költségvetés tervezet összeállításához,

 • javaslatot tesz a költségvetés módosítására,

 • összeállítja az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolót, zárszámadási rendelet-tervezetet a számviteli adatok alapján.

 1. Pénzügyi feladatok:

 • banki tranzakciók intézése, jóváírások, terhelések figyelemmel kísérése,

 • hitelszerződések előkészítése, nyilvántartása, a hiteltörlesztések teljesítése,

 • intézkedik a hátralékok behajtásáról,

 • végzi az önkormányzati tulajdonban lévő lakás és nem lakáscélú bérlemények bérleti díjának nyilvántartását, a bérleti díjak számlázását, analitikus nyilvántartását, feladást készít a főkönyvi könyvelés részére,

 • az önkormányzat által értékesített vagy bérbe adott ingatlanok, területek, hirdetőtáblák szerződés alapján történő kiszámlázása,

 • a Polgármesteri Hivatal belső bevételeinek kezelése,

 • folyamatosan figyelemmel kíséri a vevői tartozások, kamatmentes kölcsönök törlesztését,

 • a naponta beérkező számlákat, azok felülvizsgálata és érkeztetése után továbbítja az illetékes osztályoknak leigazolásra,

 • nyilvántartást vezet az egyéb támogatásokról,

 • a pénztár zavartalan működtetése, a készpénzes bevételek és kiadások teljesítése.

 1. Számviteli feladatok:

 • ellátja a Polgármesteri Hivatal, valamint a részben önálló intézmények főkönyvi és analitikus könyvelését,

 • gondoskodik az elfogadott költségvetés-módosítás könyveléséről, az elszámolásokon való átvezetésről,

 • a törvényben meghatározott módon az időben összesített önkormányzati beszámolót elkészíti,

 • előkészíti a havi ÁFA, illetve az éves adóbevallást, egyeteti az adófolyószámla kivonatot,

 • önkormányzati támogatások igénylése, egyeztetése a MÁK területileg illetékes igazgatóságával,

 • hitelek, kölcsönök, üzletrészek, részvények nyilvántartása,

 • elvégzi a leltározással kapcsolatos feladatokat,

 • nyilvántartja a nagy értékű tárgyi eszközöket,

 • könyveli és feladja a főkönyv felé az éves értékcsökkenést.

 1. Munkaüggyel és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása:

 • ellátja az oktatási intézmények dolgozóival kapcsolatos személyzeti ügyek intézését,

 • elkészíti a Kjt-ben meghatározottaknak megfelelő besorolásokat, átsorolásokat,

 • bérfelhasznással kapcsolatos tervezést készít, jelentést állít össze havonta a várható kifizetésekről,

 • naprakészen vezeti az előírt és szükséges nyilvántartásokat,

 • létszám- és bérnyilvántartást vezet,

 • számfejti a hó közi kifizetéseket: megbízási díjakat, napidíjakat, költségtérítéseket.

A feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok:

 • a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló aktuális költségvetési törvény,

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

 • a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,

 • az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

 • az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet,

 • az államháztartási szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII. 30.) kormányrendelet,

 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.

 • 2007. évi CXXVII. Törvény az általános forgalmi adóról

 • 1991. 2/2016. (II.11.) Önkormányzati rendelet. Törtel Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről.

Ügyfélfogadási rend:

Kedd:
Csütörtök:
8:00 – 12:00 óráig, 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00 óráig, 13:00 – 16:00