Adóügyek / Iktatás

Osztály megnevezése:

Adóügyek/Iktatás

Osztályvezető neve:

Ócsai Anita

Dolgozó neve: Titulusa: Telefonszám: E-mail cím:
Ócsai Anita adóügyi ügyintéző 53/576-016 ocsai.anita@tortel.hu
Kónya Miklósné adóügyi ügyintéző 53/576-016 konya.miklosne@tortel.hu
Virágh Béláné igazgatási
előadó
53/576-016 virag.belane@tortel.hu
Zsitváné
Nagy Tünde
adminisztrátor 53/576-016 tunde.n70@gmail.com

Feladatok felsorolása:

Adó:

1. Magánszemélyek kommunális adója

Az egyes feladatok:

 • nyilvántartja az illetékességi területén lévő lakásokat és nem lakás céljára szolgáló épületeket, telkeket
 • átvezeti a tulajdonjog változásokat
 • az adókat kiveti
 • ellenőrzi a be nem vallott adóköteles ingatlanokat
 • mulasztás feltárása esetén bevallás beadására szólít fel
 • a méltányossági kérelmeket elbírálja

2. Gépjárműadó

Az egyes feladatok:

 • az illetékességi területén lévő gépjárműveket nyilvántartja, a tulajdonjog változásokat átvezeti
 • az adókat kiveti
 • a méltányossági kérelmeket elbírálja
 • felderíti az adóalanyokat
 • a törzsadattárba felviszi az adatokat
 • meghozza a határozatokat

3. Helyi iparűzési adó

Az egyes feladatok:

 • gazdasági, iparűzési tevékenységet végző vállalkozókat nyilvántartja
 • az önadózáson alapuló bevallások alapján az adatokat felviszi a bevallási adatok közé
 • ellenőrzi az adóalanyokat
 • mulasztás feltárása esetén bevallás beadására szólít fel
 • elbírálja a méltányossági kérelmeket

4. Behajtás, végrehajtás

Az egyes feladatok:

 • környezettanulmányokat készít
 • a helyi adókat és idegen helyről kimutatott adóhátralékot nyilvántartja, behajtja és könyveli
 • a végrehajtási cselekményeket foganatosítja,pl.letiltásokat, azonnali beszedési megbízásokat bocsát ki
 • felkutatja a lakcímeket és tartózkodási helyeket

5. Adó- és értékbizonyítványok

Az egyes feladatok:

 • megkeresésre, kérelemre értékeli az illetékességi területén az ingatlanokat
 • vagyoni bizonyítványokat ad ki

6. Könyvelés és számítástechnika

Az egyes feladatok:

 • adókat vet ki, helyesbít
 • a napi pénzforgalmat könyveli, kérelemre átutalásokat, kiutalásokat hajt végre
 • végzi az adatok számítógépen történő rögzítését
 • végzi a törzsadattár feltöltését és folyamatos aktualizálását
 • folyamatos ellenőrzéseket végez
 • az előírt adatszolgáltatásokat elkészíti és továbbítja

7. Talajterhelési díj beszedése

Az egyes feladatok:

 • bevallások előkészítése
 • egyeztetés a Szolgáltatóval
 • talajterhelési díj kivetése és beszedése

8. Mezőőri járulék beszedése

Az egyes feladatok:

 • bevallások előkészítése, feldolgozása

Iktatás:

 1. Az Önkormányzathoz érkező iratok naprakész iktatása, kiosztása
 2. Hivatalon belül keletkezett iratok iktatása
 3. Irattárazás
 4. Iratselejtezés
 5. Kapcsolattartás a Pest Megyei Levéltár Nagykőrösi Kirendeltségével

A feladat ellátáshoz kapcsolódó jogszabályok, helyi rendeletek felsorolása:

Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

CXL. törvény

1990. évi c. törvény helyi adókról

1991. évi LXXXII. törvény – a gépjárműadóról

2/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról

7/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet a mezei őrszolgálat létrehozásáról, működéséről és a mezőőri járulékról

3/2016 (II.11.) önkormányzati rendelet a kommunális adóról

9/2004 (VII. 23.) önkormányzati rendelet a 4/2005 (III. 31.) számú önkormányzati rendelettel módosítva a talajterhelési díjról

Iktatás:

3335/2005 (XII. 29.) számú Korm. rend. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Az osztályhoz milyen kötelező statisztikai adatszolgáltatások tartoznak:

Negyed évente zárási összesítők készítése a Magyar Államkincstár részére

Gépjárműadó megosztás utalásáról szóló adatszolgáltatás

Iktatás:

Hatósági statisztika fél évente.

Ügyfélfogadási rend:

Kedd:
Csütörtök:
8:00 – 12:00 óráig, 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00 óráig, 13:00 – 16:00