Főépítész

hazTisztelt Lakosság!

Törtel Község Önkormányzatának főépítésze, Farkas Zsolt

minden páros hét csütörtökön délelőtt 09:30-től 11:30-ig a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadást tart.

A települési főépítész Törtel Község Önkormányzata megbízása alapján az Önkormányzat jóváhagyásával hatályba lépő településfejlesztési dokumentumok (Településfejlesztési Koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia), településrendezési (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) és településképi eszközök (Településképi Arculati Kézikönyv, településkép védelmi rendelet) elkészítésével, felülvizsgálatával és módosításával, valamint alkalmazásukkal kapcsolatos tájékoztatással összefüggő feladatokat lát el.

A települési főépítész ügyfélfogadási időben, illetve elektronikus levélben az építési tevékenységekre, reklámok közzétételére, reklámhordozók, illetve azokat tartó építmények elhelyezésére, valamint épületek rendeltetésének változtatására vonatkozó településkép védelmével kapcsolatos szakmai konzultáció, településképi eljárások (véleményezés, bejelentés); a hatályos településrendezési eszközökkel kapcsolatos; a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök módosításaira vonatkozó, valamint általános építésügyi tájékoztatással, egyeztetéssel áll a lakosság rendelkezésére.

e-mail: foepitesz (kukac) tortel.hu

Törtel Község Önkormányzata