Főépítész

hazTisztelt Lakosság!

Törtel Község Önkormányzatának főépítésze, Farkas Zsolt

minden páros hét csütörtöki napján délelőtt 10:00-től 11:30-ig a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadást tart.

A települési főépítész Törtel Község Önkormányzata megbízása alapján az Önkormányzat jóváhagyásával hatályba lépő településfejlesztési dokumentumok (Településfejlesztési Koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia), településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) elkészítésével, felülvizsgálatával és módosításával összefüggő feladatokat lát el.

A települési főépítész ügyfélfogadási időben, illetve elektronikus levélben a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök módosításaira vonatkozó, a hatályos településrendezési eszközökkel kapcsolatos építési tevékenységekre vonatkozó , valamint általános építésügyi tájékoztatással, egyeztetéssel áll a lakosság rendelkezésére.

e-mail: foepitesz (kukac) tortel.hu

Törtel Község Önkormányzata