Óvodapedagógus pályázat fejléc

Törteli Tulipán Óvoda

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2747 Törtel, Kossuth Lajos út 1-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Törteli Tulipán Óvodában 3-7 éves korú gyerekek óvodai nevelése, differenciált fejlesztés az óvodai pedagógiai programnak megfelelően. Az óvodás korú gyerekek személyiségfejlesztése az egyéni képességeik figyelembe vételével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz
  • erkölcsi bizonyítvány
  • végzettséget igazoló okiratok másolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Antalné Tóth Szilvia nyújt, a +36 53 376 040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Törteli Tulipán Óvoda címére történő megküldésével (2747 Törtel, Kossuth L. út 1-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1664/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. [MB1]

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Törtel Község hivatalos honlapja – 2017. augusztus 4.