Háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek illetve mosó-szárítógépek) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

Pályázat kódszáma: HGCS/2017

A pályázati konstrukció tárgya, célja
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) pályázatot tesz közzé nagykorú természetes személyek részére, a magyar háztartások energiahatékonyságának növelése érdekében, meglévő háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülék, vagy mosógép illetve mosó-szárítógép) magas energiahatékonyságú, új berendezésekre történő cseréjének támogatására. A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása.
A pályázatkezelési feladatok ellátását az NFSI Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Pályázatkezelő) végzi.
A magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú, természetes személyek az alprogram által igénybe vehető vissza nem térítendő támogatással csökkentett vételáron (támogatással csökkentett bolti áron) jogosultak új háztartási nagygép (hűtő vagy fagyasztó készülék, vagy mosógép illetve mosó-szárítógép) beszerzésére.

A pályázati konstrukció forrása
A pályázat forrása a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai (ÁHT: 300657) fejezeti kezelésű előirányzat. A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül biztosításra.
Az alprogram meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 600 000 000 Ft, azaz hatszázmillió forint.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyar adóazonosító jellel és magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot.

Támogatható tevékenységek köre
Jelen pályázati kiírásra személyenként és lakásonként legfeljebb egy háztartási nagygép (hűtő/fagyasztó készülék, vagy mosógép/mosó-szárítógép) cseréjére nyújtható be pályázat. Egy személy több pályázat benyújtására akkor sem jogosult, amennyiben több bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
Jelen alprogram keretében kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” szereplő kereskedőtől beszerzett alábbi háztartási nagygépek egyikének cseréjéhez nyújtható támogatás:

Hűtő vagy fagyasztó készülék:
– hűtőszekrény cseréje új, energiatakarékos hűtőszekrényre, vagy kombinált hűtőszekrényre, vagy fagyasztószekrényre, vagy fagyasztóládára, vagy
– kombinált hűtőszekrény cseréje új, energiatakarékos hűtőszekrényre, vagy kombinált hűtőszekrényre, vagy fagyasztószekrényre, vagy fagyasztóládára, vagy
– fagyasztószekrény cseréje új, energiatakarékos hűtőszekrényre, vagy kombinált hűtőszekrényre, vagy fagyasztószekrényre, vagy fagyasztóládára, vagy
– fagyasztóláda cseréje új, energiatakarékos hűtőszekrényre, vagy kombinált hűtőszekrényre, vagy fagyasztószekrényre, vagy fagyasztóládára.

Mosógép vagy mosó-szárítógép:
– elöltöltős mosógép cseréje új, energiatakarékos elöl- vagy felültöltős automata mosógépre, vagy mosó-szárítógépre, vagy
– felültöltős mosógép cseréje új, energiatakarékos elöl- vagy felültöltős automata mosógépre, vagy mosó-szárítógépre, vagy
– mosó-szárítógép cseréje új, energiatakarékos elöl- vagy felültöltős automata mosógépre, vagy mosó-szárítógépre.

Támogatható (elszámolható) költségek meghatározásának szabályai
Kizárólag a pályázati portálon megjelenő „HGCS hűtő és fagyasztó készülék katalógusban”, vagy „HGCS mosógép és mosó-szárítógép katalógusban” szereplő termék beszerzéséhez nyújtható támogatás.
Kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” szereplő kereskedőtől vásárolt termékre nyújtható támogatás.
Figyelem! Támogatói Okirat nélkül illetve nem a pályázati kiírás feltételei szerint megvásárolt háztartási nagygép vételárához utólagosan nem vehető igénybe támogatás!

A pályázattal elnyerhető támogatás
A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya:
A „HGCS hűtő és fagyasztó készülék katalógusban”, valamint a „HGCS mosógép és mosó-szárítógép katalógusban” szereplő készülék beszerzése esetén a támogatás mértéke a vásárlás időpontjában érvényes bolti ár 50 százaléka, de legfeljebb:
– A+ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 25 000 Ft/ háztartási nagygép;
– A++ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 40 000 Ft/ háztartási nagygép;
– A+++ kategóriájú nagygép beszerzése esetén 45 000 Ft/háztartási nagygép.
A támogatást a miniszteri döntés után, a Támogatói Okirat kézhezvételét követően lehet igénybe venni a készülék megvásárlása alkalmával.
A gépvásárláshoz biztosítandó saját forrást a Pályázó a háztartási nagygép vásárlásakor, a kereskedőnek köteles kifizetni.

A nem támogatható (nem elszámolható) költségek köre
A Támogatói Okirat kiállítását megelőzően megvásárolt háztartási nagygép beszerzési ára, valamint a támogatott készülék házhozszállítási illetve beüzemelési díja nem támogatott költség, azonban a régi készülék átvételéért és elszállításáért a kereskedő nem számíthat fel díjat.

Pályázói információk
A pályázati portál elérhetősége: hgcs2017.nfsi.hu
A pályázati konstrukcióval kapcsolatos információk, ügyfélszolgálati elérhetőségek, segédletek a pályázati portálon érhetőek el.
Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás pályázatkezelő Ügyfélszolgálatán érhető el.

Telefonszámok:
+36 70 / 424 1802; +36 70 / 424 5393; +36 70 / 424 3949; +36 70 / 424 0922
Telefonos ügyfélszolgálati idő:
Hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00
Pénteken: 8.00-14.00
E-mail: hgcs2017@nfsi.hu

A pályázatok benyújtásának ideje: Pályázatot benyújtani a Közép- Magyarországi régióban 2017. 08. 28. – 31-ig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet.

Fenntartási időszak: Kedvezményezettnek az új háztartási nagygép fenntartását 3 éven keresztül kell biztosítani a pályázati adatlapon, illetve a Támogatói Okiratban rögzített magyarországi állandó lakcímen/vagy tartózkodási helyen. A fenntartási időszak kezdete: az új gép átvételének napja. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató között eltérés mutatkozik, a Pályázati Útmutatóban foglaltak mérvadók.

Elérhetőségeink
E-mail
hgcs2017@nfsi.hu
Telefonos ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálati idő: Hétfőtől csütörtökig: 8:00-16:00, pénteken: 8:00-14:00
Telefonszámok: +36 70 424 6883; +36 70 424 5393; +36 70 424 3949; +36 70 424 0922

http://hgcs2017.nfsi.hu/