Tisztelettel köszöntöm az Olvasót!


Dr. Tóth Ágnes  vagyok.

2016. november 28-tól látom el a jegyzői   feladatokat a Törteli Polgármesteri Hivatalban.

Dr. Tóth Ágnes - jegyző1981-ben születtem Debrecenben. Az általános iskolát Körösszegapátiban végeztem el, majd az Ady Endre Gimnáziumban érettségiztem Debrecenben. Az első diplomámat 2004-ben a Miskolci Egyetem Bölcsész karán Politológia szakos bölcsész és középiskolai tanárként Európai Uniós szakirányon szereztem. A második diplomámat 2006-ban a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán Jogász-ként szereztem. A harmadik diplomámat 2010-ben az Eötwös Lóránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán Adójogi szakjogászként szereztem. Az első munkahelyem Körösszegapáti Község Önkormányzatánál volt jogi előadóként, majd Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatánál szintén jogi előadóként dolgoztam. Utána a Körösszegapáti-Magyarhomorog Körjegyzőség szervezeti egységében voltam Kirendeltség-vezető és körjegyző-helyettes. 2013 óta pedig a Zsadányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként tevékenykedtem. 2016. november 28. óta látom el a Törteli Polgármesteri Hivatalban a jegyzői feladatokat.

A Szakmai Programomban kiemeltem, hogy ennyi év tapasztalata során nyilvánvalóvá vált, egy vezetőnek meg kell ismernie az adott Hivatal személyi állományát, a költségvetését, az esetlegesen felmerülő vagy már előre diagnosztizálható problémákat, illetve a Polgármester úr és a Képviselő-testület elképzeléseit a jövőre vonatkozóan, valamint a helyi sajátosságokat. Ezek után fogja tudni a saját koncepcióját kialakítani az adott Hivatalra vonatkozóan.

Ezen felül nyilvánvalóan általánosságban elmondható, és az elképzeléseimet a legjobban az tükrözi, hogy:

  1. A Polgármesteri Hivatal vezetése kapcsán a legfontosabb a gazdálkodás kérdése. Minden esetben vizsgálni kell a bevételek növelésének, illetve a kiadások csökkentésének és az ésszerű gazdálkodás lehetőségeinek a megteremtését, ami közös munka a Polgármesterrel és a Gazdasági vezetővel.
  2. Az adóbevételek jelentős szerepet játszanak minden Önkormányzat működésében. Folyamatosan vizsgálni kell az adóbevételek növelését, az adó beszedését, az adóvégrehajtás hatékonyságát. Mivel én adójogi szakjogász is vagyok, ebbe nagyon tevékenyen részt tudok és szeretnék venni.
  3. Polgármester, Alpolgármester, Képviselő-testület és a bizottságok munkájának a segítése.
  4. A hatósági ügyek, határidőben történő elintézése, hatékony, ügyfélbarát ügyintézés. Az ezzel kapcsolatos jogszabályok betartása és betartatása.
  5. Pályázatok beadásának irányítása és segítése.
  6. Társhatóságokkal, civil szervezetekkel és egyéb partnerekkel való kapcsolattartás.
  7. Önkormányzati rendezvények szervezésének segítése.

Mindehhez kapcsolódóan a személyi állomány munkájának koordinálása, amennyiben szükséges átszervezése.

Munkám során arra törekszem, hogy szakmailag felkészült, lelkiismeretes munkát végezzünk a hivatal dolgozóival közösen, a lakosok érdekében és megelégedésére.

Törtel, 2017. január 12.

Dr. Tóth Ágnes
Jegyző